ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε στην υβριδική διηµερίδα µε θέµα «Η επιστήµη συνεργάζεται για την αντιµετώπιση των Αιµοσφαιρινοπαθειών: προκλήσεις και αποτελέσµατα – στοχεύοντας στην Αριστεία» που φέτος συµπίπτει µε τον εορτασµό δύο πολύ σηµαντικών Παγκόσµιων Ηµερών: της Παγκόσµιας Ηµέρας εθελοντή Αιµοδότη και της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ρεπανοκυτταρικής Νόσου.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η παρακολούθηση της διημερίδας είναι για όλους ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείται Online προεγγραφή.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με data video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.