ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CONGRESS GROUP Ο.Ε. –
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Δ: Χατζηκώστα 4
Πλατεία Μαβίλη
Τ.Κ. 115 21 Αθήνα

Τ: 211 212 6577
M: 6944 679746

E: info@congressgroup.gr
W: www.congressgroup.gr