ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε στην υβριδική διηµερίδα µε θέµα «Η επιστήµη συνεργάζεται για την αντιµετώπιση των Αιµοσφαιρινοπαθειών: προκλήσεις και αποτελέσµατα – στοχεύοντας στην Αριστεία»που φέτος συµπίπτει µε τον εορτασµό δύο πολύ σηµαντικών Παγκόσµιων Ηµερών: της Παγκόσµιας Ηµέρας εθελοντή Αιµοδότη και της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ρεπανοκυτταρικής Νόσου.

Οι ασθενείς µε Αιµοσφαιρινοπάθειες έχουν κερδίσει 40 χρόνια επιβίωσης χάρη στις συστηµατικές µεταγγίσεις, την εισαγωγή της αποσιδήρωσης και την αντιµετώπιση των επιπλοκών, ενώ οι νέες θεραπείες υπόσχονται περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Το επιστηµονικό πρόγραµµα αυτής της ξεχωριστής  εκδήλωσης περιλαµβάνει σηµαντικές και ενδιαφέρουσες διαλέξεις στις οποίες οι διακεκριµένοι προσκεκληµένοι στα αντίστοιχα αντικείµενα συνάδελφοι, πολύτιµοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι στον καθηµερινό κλινικό αγώνα  θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές, σε όλα τα επίπεδα µεταφέροντας τη διεθνή γνώση σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο.

Φιλοδοξία και στόχος µας  είναι να προάγουµε την ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων και να συµβάλλουµε στην ποιότητα, την επικαιροποίηση και τη διάχυσή τους υπηρετώντας την συνεχιζόµενη εκπαίδευση της ευρύτερης επιστηµονικής κοινότητας.

Ευελπιστούµε η θεµατολογία της διηµερίδας να είναι ενδιαφέρουσα και αναµένουµε µε ιδιαίτερη χαρά να µας τιµήσετε µε την παρουσία και την ενεργό συµµετοχή σας.


Με φιλικούς χαιρετισµούς


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΛΙΚΟΥ

Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ
Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας και
∆ρεπανοκυτταρικής Νόσου
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο