ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή 31 Μαϊου & Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αμφιθέατρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
(Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα 115 21 Αθήνα)

ΧΑΡΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ – ∆ΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19

Η διεξαγωγή του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί έτσι,
ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής, µε βάση τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.

 • Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας

 • Τήρηση κανόνων ατοµικής υγιεινής

 • Υποχρεωτική χρήση µάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής στους στεγασµένους χώρους του Νοσοκοµείου.

 • ιαθέσιµες µάσκες και αντισηπτικά θα υπάρχουν στους χώρους του συνεδριακού κέντρου.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Θα υπάρχει ψηφιακή έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Υγείας.
Επίσης, θα υπάρχει και τοποθέτηση banner των εταιρειών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Οι Πρόεδροι και οι Οµιλητές µπορούν να συµµετάσχουν είτε µε φυσική παρουσία είτε µέσω διαδικτύου.

 • Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναµετάδοση του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρµας Εγγραφής την οποία µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.congressgroup.gr και www.aristeia-mma.gr.

 • Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) στο email που καταχωρούν κατά την εγγραφή τους, η οποία θα περιλαµβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραµµα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική µορφή (e-Program).

 • Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραµµατεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαµβάνεται και το e-badge.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Το Συνέδριο θα αναµεταδοθεί ζωντανά µέσω της ιστοσελίδας www.congressgroup.gr και www.aristeia-mma.gr

 • Μετά την υποβολή της φόρµας εγγραφής σας µε το E-mail που θα έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και τον κωδικό πρόσβασης που θα σας σταλεί θα έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή παρακολούθηση του συνεδρίου.

 • Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί µέσω της on-line φόρµας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιµη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήµατα σας στους οµιλητές.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρµα Εγγραφής τους και αφού συµπληρώσουν το ∆ελτίο Αξιολόγησης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα και την Εγγραφή σας στο Συνέδριο, σας παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα και την Εγγραφή σας στο Συνέδριο, σας παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:
 
CONGRESS GROUP O.E.
Scroll to Top