ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόεδρος: Σοφία Ντελίκου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Πρόεδρος:
Σ. Ντελίκου – Α. Ξυδάκη
Μέλη:
Κ. Αγγέλη
Δ. Βασιλόπουλος
Ι. Ηλίας
Ι. Κόσκινας
Α. Μήκα
Μ. Μωράκη
Δ. Πέτρας

 

Scroll to Top